gallery/gh2
Book Your Hotel - Booked.net
+29
°
C
+32°
+25°
Αθήνα
Τετάρτη, 26
Πρόγνωση 7 ημερών

Νεο: Για είσοδο στο Chat απο κινητό πατήστε ΕΔΩ

Νεο: Κάντε δωρεά πατώντας ΕΔΩ

Όροι Χρήσης

 Πριν χρησιμοποιήσετε το www.gayhellas.eu σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, παρακαλούμε εγκαταλείψτε το www.gayhellas.eu. Η επίσκεψη σε οποιαδήποτε σελίδα του site υποδηλώνει και σας δεσμεύει ρητώς ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί το περιεχόμενο των παρακάτω όρων.

Καθώς το www.gayhellas.eu συνιστά δικτυακό τόπο ενημέρωσης και επαφής των ομοφυλόφιλων και αμφισεξουαλικών ανδρών και γυναικών καθώς και τρανς ατόμων όπως επίσης και τόπο υποστήριξης των δικαιωμάτων τους, η χρήση του απαγορεύεται ρητώς σε πιστούς θρησκειών ή οπαδούς ιδεολογιών που είναι κάθετα αντίθετες προς την ομοφυλοφιλική σεξουαλική συμπεριφορά, ώστε να προστατευθούν οι εν λόγω πιστοί ή οπαδοί από τυχόν ηθική βλάβη που μπορεί να τους επιφέρει η χρήση του.

Σημειώστε ότι το www.gayhellas.eu μπορεί να τροποποιήσει τους όρους χρήσης, γι αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα τακτικά για την ενημέρωσή σας.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ηλεκτρονικών διασκέψεων (forum) αναλαμβάνετε την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας.

Σε καμιά υπηρεσία του www.gayhellas.eu δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση αριθμών τηλεφώνου (chat, αγγελίες, σχόλια κτλ) καθώς το www.gayhellas.eu δεν μπορεί να ελέγξει κατά πόσο τα τηλέφωνα αυτά ανήκουν ή όχι στον καταχωρητή. Για δημοσίευση τηλεφωνικού αριθμού μπορείτε να διαβάσετε τη διαδικασία στην κατηγορία Αγγελίες που αποτελούν το μοναδικό χώρο όπου επιτρέπεται η δημοσίευση αριθμών αφού ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν δημοσιοποιήσετε τη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες του www.gayhellas.eu, αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναπαριστά διάφορα γυμνά σημεία του σώματος με πορνογραφική διάθεση. Επίσης δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η δημοσιοποίηση φωτογραφίας τρίτων προσώπων.

Το www.gayhellas.eu διατηρεί το δικαίωμά του να ελέγχει και να διαγράφει φωτογραφίες ή τηλεφωνικούς αριθμούς από τις υπηρεσίες του, όταν θεωρεί ότι παραβιάζουν τους παραπάνω όρους. Μπορεί επίσης να ανακαλεί την ιδιότητα μέλους, μόνιμα ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή/και να αποκλείει επισκέπτες από τις υπηρεσίες του, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι χρήσης.

Προσωπικά δεδομένα

 Το www.gayhellas.eu δεν συλλέγει ούτε καταγράφει ούτε διατηρεί αρχείο ούτε επεξεργάζεται άλλα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, παρά μόνο τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι οι επισκέπτες γνωστοποιούν στο www.gayhellas.eu συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής μέλους.

Τα εγγεγραμμένα μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 "περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 "περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Το www.gayhellas.eu διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών του, τυχόν προσωπικά δεδομένα που τα εγγεγραμμένα μέλη θέτουν σε γνώση του συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα μέλους.

Τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

 Η χρήση εκ μέρους των μελών ή/και των επισκεπτών, πληροφοριών που πηγάζουν από το www.gayhellas.eu για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαγορεύεται.

Περιορισμός ευθύνης

 Το www.gayhellas.eu αποτελεί προσπάθεια εθελοντική για την ενημέρωση και την επικοινωνία των ομοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, και παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει για να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του www.gayhellas.eu γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.

Κάνοντας χρήση του www.gayhellas.eu, συμφωνείτε ότι το www.gayhellas.eu δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.gayhellas.eu ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Επιπλέον, το www.gayhellas.eu δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω συνδέσμων (hyperlinks) και αφορούν άλλα sites. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του www.gayhellas.eu και διατίθενται για τη δική σας εξυπηρέτηση

Εφαρμοστέο δίκαιο

 Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες. Κάθε διαφορά που θα προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών. Εάν κάποιος όρος ή πρόβλεψη κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.

Αποζημίωση

 Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του www.gayhellas.eu δηλώνετε και δεσμεύεστε ρητώς πως στην περίπτωση που εγερθεί οποιαδήποτε αγωγή, ή αξίωση ή διοικητική διαδικασία κατά του www.gayhellas.eu η οποία πηγάζει από την δική σας παράβαση οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε αφενός να παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε πλήρως το www.gayhellas.eu, σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Πνευματική ιδιοκτησία

 Το περιεχόμενο του www.gayhellas.eu δηλαδή τα κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ήχοι, γραφικά, scripts, applets κτλ (απαρίθμηση ενδεικτική κι όχι περιοριστική) προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.gayhellas.eu, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Η χρήση άρθρων από τρίτες ιστοσελίδες αναγράφουν στο κάτω μέρος του άρθρου πάντα την πηγή με σύνδεσμο παραπομπής στο αρχικό άρθρο.

Chat

 Η χρήση της υπηρεσίας chat γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών μεγαλύτερης ηλικίας των 18 ετών.